Lô 12, khu đô thị An Phú, đường Tây Sơn Thành phố, Quy Nhơn, Bình Định.

Kể từ 1/7/2024: Người dân đi khám chữa bệnh cầm theo 1 thứ hưởng lợi gấp đôi, là thứ gì?

Từ ngày 1-1-2024 – 30-6-2024, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10.800.000 đồng (6 tháng lương cơ sở) được hưởng các quyền lợi BHYT 5 năm liên tục.

Từ ngày 1/7/2024 cải cách tiền lương thì mức hưởng BHYT cũng có thay đổi. Theo đó, khi đi khám chữa bệnh, nếu người dân đáp ứng những yêu cầu theo quy định sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi. Ngoài ra, người dân cũng có thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập ứng dụng VssID thì có thể được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT.

Dùng các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Dùng các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Đóng bảo hiểm 05 năm liên tục sẽ được hưởng những quyền lợi nào?

Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác….

Như vậy, người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng quyền lợi sau:

– 100% Chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh đi khám, chữa bệnh.

Lưu ý: Trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến thì sẽ không được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đóng bảo hiểm y tế 05 năm liên tục. Trừ trường hợp khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện vẫn được hưởng 100% theo quy định.

Những giấy tờ cần mang theo khi khám bảo hiểm y tế

Hiện nay, người có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân;

Trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên;

Các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Như vậy, khi khám bảo hiểm y tế chỉ trong trường hợp xuất trình thẻ BHYT nhưng không có ảnh thì người dân mới phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

+ Giấy xác nhận của công an cấp xã.

+ Giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên.

+ Các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Trong đó, các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác, ngoài thẻ căn cước công dân, một số văn bản pháp luật có quy định về giấy tờ tùy thân, nhân thân.

Ngoài ra, tài khoản của người dân đã được định danh điện tử mức độ 2 thì được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VNeID để đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Về trường hợp thẻ BHYT được tích hợp trên ứng dụng VssID, nội dung này đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thí điểm.

Trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập ứng dụng VssID thì có thể được sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT.

Content retrieved from: https://phunutoday.vn/ke-tu-1-7-2024-nguoi-dan-di-kham-chua-benh-cam-theo-1-thu-huong-loi-gap-doi-la-thu-gi-d408915.html.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ